ANTI – Contemporary Art Festival

ANTI – Contemporary Art Festival is an international contemporary arts festival presenting site-specific works made for public spaces. We curate events and projects across the year. We are home to the ANTI Festival International Prize for Live Art.

ANTI Festival is annual and free of charge for audiences. The next festival will take place between 13th and 18th September 2022 in Kuopio, Finland.

Jaettu tulevaisuus -hanke

Jaettu tulevaisuus -hanke järjestää vuoden ajan säännöllistä ja maksutonta taidetoimintaa yli 60-vuotiaille kaupunkilaisille, Kuopiossa.

Taiteilija-ohjaajina toimivat Emma Fält ja Anna-Maria Väisänen. Jaettu tulevaisuus -hankkeen taiteellinen toiminta perustuu Fältin ja Väisäsen samannimiseen teoskonseptiin.

Hanke tukee ikääntyvien hyvinvointia ja toimintakyvyn ylläpitoa tarjoamalla monitaiteellisen, osallistujien tarpeista lähtevän prosessin, joka perustuu läsnäoloon, kuuntelemiseen ja osallistujien rajojen kunnioittamiseen. Hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista on edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ikäihmisten keskuudessa. Taiteilija-ohjaajat tutkivat osallistujien kanssa kaupunkitilaa ja osallistujien asuinympäristöjä sekä osallistujien näihin liittyviä tarpeita ja haaveita. Prosessin pohjalta toteutetaan teos, joka esitetään ANTI-festivaalilla syyskuussa 2022.

Jaettu tulevaisuus on osa IKO – Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille kehittämishanketta, joka toteutetaan yhteistyössä Teatterikeskus ry:n, Kulttuuria kaikille -palvelun / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n ja AILI-verkoston pilottikuntien Rovaniemen, Seinäjoen ja Espoon kanssa. Kehittämishankkeen koordinoijana toimii Taiteen edistämiskeskus.


The Shared Futures project

The Shared Futures project organises regular art activities free of charge for Kuopio’s residents aged 60 and over for a year

The workshops are guided by artists Emma Fält and Anna-Maria Väisänen. The artistic activities of the Shared Futures project are based on an artwork concept by Fält and Väisänen bearing the same name.

The project supports the maintenance of wellbeing and functional capacity among older people through a process founded on the participants’ needs based on presence, listening and respecting the participants’ boundaries. One of the key goals of the project is to promote the accessibility of art and culture among older people. The artist–instructors explore the urban space and the participants’ living environments with the participants as well as any related needs and dreams the participants may have. This process will serve as the basis for artwork that will be presented at the ANTI Festival in September 2022.

The Shared Futures workshops are part of the IKO Cultural Wellbeing for Older People project that promotes the welfare of older people through art. The project is funded by the Ministry of Social Affairs and Health and it is implemented in cooperation with the Arts Promotion Centre Finland, Theatre Centre, the Culture for All service and the Aili network. In Kuopio, ANTI – Contemporary Art Festival is responsible for the implementation of the IKO project.

Blog at WordPress.com.